Gutt 7-8                 Høst/Vinter

 
 

0-1 år   1-2 år    3-4 år    5-6 år     7-8 år    9-10 år    11-12 år   13-14 år

Mange klær er helårsklær - så se på både sommer og vinter :-)